Voldsoffererstatning - Advokat Talsnes

www.AdvokatTalsnes.no
Gå til innhold

VoldsoffererstatningSivile krav

Advokat Talsnes kan bistå ved erstatningssøksmål.


Straffesak

Advokat Talsnes kan påta seg oppdrag som bistandsadvokat i straffesaker.

Du kan velge Advokat Talsnes som bistandsadvokat selv om du tilbys eller har en offentlig oppnevnt bistandsadvokat. Det offentlige betaler for advokatkostnaden.


Voldsoffererstatning

Advokat Talsnes bistår ved vurdering av

  • hvorvidt du har krav på voldsofferstatning fra Kontoret for Voldsoffererstatning.

  • utmåling av erstatning - få riktig erstatning/kompensasjon!

  • søknad og krav om kompensasjon/erstatning

  • søksmål om erstatning________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@advokattalsnes.no


Advokat Talsnes
Tilbake til innholdet