Sport og Fritid - Advokat Talsnes

www.AdvokatTalsnes.no
Gå til innhold

Sport og Fritid


Her er noen smakebiter av aktiviteter du finner i Eidsvoll:

BADEPLASSER

 • Rødvika/Prestsand ved Hurdalssjøen

 • Årneslandet ved Mjøsa

 • Ørbekkstrand ved Mjøsa

 • Gullverksområdet i Øvre-Holsjø i Gullverksområdet

 • Fløyta og Søndre Holsjø (Nedre) i Jøndalsvassdraget.


HC-vennlig brygge:

 • Olsrud, Bankplassen, Tømmerfløteren og Skibladner i Sundet har universell utforming.

 • Pressan badeplass Hurdalsjøen har brygge med universell utforming.

 • Mjøsstranda vil få rampe for rullestol (Mjøsa).

 • Årneslandet har brygge med HC tilgang (Mjøsa/Feiring).


 • BÅTLIV


  DANS


  Dyrehold
  Det følger av hundeloven at det er båndtvang i tiden fra og med 1. april til og med 20. august. I Eidsvoll er denne perioden utvidet til og med 20. oktober, unntatt Bergermoen.


  ELDREKAFE
  Aktivitetssenter og kafé for alle hjemmeboende pensjonister og trygdede i hele Eidsvoll. Aktivitetssenteret og kaféen holder til i 1. etg. på Gladbakk. Her vil du finne en felles møteplass for oss, Frivillighetssentralen og Friskliv- og mestringssenter.

  Det går buss og tog fra Eidsvoll til Råholt en til to ganger pr. time. (Råholt ligger i Eidsvoll kommune).


  FISKE
  Boende i Eidsvoll har du kort vei til fiskemuligheter.

  I Eidsvoll ligger forholdene til rette for fisking både sommer- og vintertid. Det er en rekke tjern, småvann og elver i kommunen med gode fiskemuligheter mot salg av fiskekort. Så har du selvfølgelig også Mjøsa og Hurdalsjøen.

  Fiskekort kan du få f.eks. få via www.inatur.no eller forskjellige steder i Eidsvoll:

  • Circle K  -  Eidsvoll Verk

  • Shell  -  Eidsvoll (Sundet)

  • Sporten  -  Eidsvoll (Sundet)

  • Kiwi  -  Minnesund

  • XL Bygg, Eidsvoll almenning  -  Gullverket


  FRILUFTSLIV


  HUSFLIDSLAG
  • Eidsvoll Husflidslag har som mål å bidra til at håndlagde produkter kommer til heder og verdighet. Gjennom kursvirksomhet og aktiviteter vil de ta vare på gamle husflids- og håndverksteknikker og tradisjoner og fører dette videre til nye generasjoner. Se her for nærmere informasjon.


  IDRETTSHALL
  • Eidsvollhallen - med tilgang til kunstgressbane.

  • Idrettshallen på Råholt


  JAKT


  KAMPSPORT


  KOR


  RIDNING


  SKILØYPER
  Eidsvoll kommune har flere skiløyper, oppmerkede turstier og mange mil med fine skogsveier som kan brukes til sykling og løping.


  SVØMMING - innendørs:

  TRENINGSSENTER
  • Zonen Eidsvoll sport og treningssenter, Smed Hagens veg 11, 2080 Eidsvoll.


  • Studio Lykkja, Åsleia 419, 2080 Eidsvoll.
  DIVERSE LAG OG FORENINGER - det skjer mye i Eidsvoll:
  Allemannsretten

  Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka uavhengig av hvem som er grunneier.

  Dette forutsetter imidlertid at du overholder din plikt til å opptre hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.

  Som 'utmark' regnes udyrket mark som etter loven ikke regnes for innmark. Eksempler på utmark er skog, fjell og kystområder.

  Du gjør bruk av allemannsretten når du går tur til fots, eller på ski, når du sykler, eller rir på privat vei og sti, når du telter og bader i utmark og kjører båt på sjøen, eller ror og padler på vann og elv. Det er også en del av allmannsretten når du plukker bær, sopp og blomster.

  Som 'innmark' regnes gårdsplass, hustomt, hyttetomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt lignende område hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.

  Fra og med 30. april til og med 14. oktober kan man ferdes i 'innmark' i den tid marken er frosset eller snølagt. Dette gjelder imidlertid ikke gårdsplass, hustomt, inngjerdet hage eller park eller annet for særskilt formål inngjerdet område hvor almenhetens vinterferdsel vil være utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Eier kan - uansett inngjerding - forby ferdsel over hage, plantefelt, høstsådd åker og gjenlegg (attlegg) også når marken er frosset eller snølagt, såfremt ferdselen er egnet til å volde nevneverdig skade.


  ________________________________
  Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


  ADRESSE
  ___________________
  Advokat Talsnes
  PB 33
  2091 Hurdal

  TELEFON
  ________________________
  +47 47 88 99 74
  ___________________________________
  EPOST: post@advokattalsnes.no


  Advokat Talsnes
  Tilbake til innholdet