Personskadeerstatning - Advokat Talsnes

www.AdvokatTalsnes.no
Gå til innhold

PersonskadeerstatningPersonskadeerstatning  -  pasientskader, trafikkskader, arbeidsulykker/yrkesskader, voldsskader, legemiddelskade, forsørgertap, risikoerstatning, mv.:

Man bør sørge for å få riktig erstatning. Den skal kanskje vare lenge.

Advokat Talsnes krever advokatkostnadene fra motparten/skadevolder/forsikringsselskapet.


Advokat Talsnes har en egen nettside for kompensasjon / erstatning etter personskader:

              www.kompensasjon.no


Advokat Talsnes bistår ved blant annet innkreving av dekning av inntektstap, utgiftsdekning, menerstatning, oppreisning, hjemmearbeidstap, skattepåslag, skatteulempe mv.

________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@advokattalsnes.no


Advokat Talsnes
Tilbake til innholdet