Økolandsbyen - Advokat Talsnes

www.AdvokatTalsnes.no
Gå til innhold

ØkolandsbyenBeskrivelse

Økolandsbyen består så langt av nærmere 70 boenheter fordelt på eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og leilighetshus

Den ligger i et idyllisk og barnevennlig område i vakre Hurdal, hvor det er kort vei til naturopplevelser. Her er det godt med skiløyper - de par siste vintrene har man kunnet gå på ski rett ut fra huset (pr. 2019). Det er også kort gange ned til badestranden på Meieriodden - en av flere badestrender rundt Hurdalsjøen.

Det er også kort vei til slalåmbakke, fiskevann og flere merkede turstier. Innbyggerne i grenda har oppdaget at naturen rundt byr på sopplukking, bærplukking, utsiktspunkt, jakt og fiske eller for eksempel en tur gjennom skogen på lørdagen til caféen på Molstad Landhandel.

Som mange andre tilflyttere i Økolandsbyen har opplevd, er Økolandsbyen et mer sosialt sted å være. Likevel er det slik at du selv velger hvorvidt du fokuserer på deg og ditt, eller ta del i en eller flere av de mange sosiale aktivitetene eller samarbeidsgruppene. Man har blant annet opprettet hagegruppe, sygruppe, trimgruppe, ølgruppe, biegruppe mv., men de mange kreative og initiativrike beboerne vil nok sørge for at det blir stadig nye aktiviteter.Boligene

Boligene er bygget etter aktivhus-konsept hvor det ifølge utbyggers prospekt er fulgt en «helhetlig strategi hvor flere miljøtiltak samvirker i å skape mest mulig miljøvennlige og bærekraftige bygningsmessige løsninger. I aktive hus benyttes pustende konstruksjoner (diffusjonsåpne) i kombinasjon med fuktregulerende materialer for å oppnå en riktig luftfuktighet i innemiljøet».Beliggenhet

Beliggende i Økolandsbyen i Hurdal.

Hurdal er av hurdølinger selv omtalt som "Østlandets perle", og det er lett å forstå hvorfor når man kommer til Hurdal langs Hurdalsjøen, eller står på et av utsiktspunktene i åsene rundt.Andelslandbruk

Andelslandbruk nede på Gjøding gård har vært under etablering et par år, og mange fra Økolandsbyen er allerede medlemmer. Andelslandbruket har også medlemmer utenfra. Det er ved nyttårsskiftet 2018/19 ansatt en ny gartner.

I tillegg er det igangsatt dyrking av et stort antall frukttrær på gården i privat regi av et par av beboerne. Disse har allerede arrangert prøvesmakinger og utsalg, og det knyttes store forventninger til en eplecider-produksjon.Fellesutgifter til drift og vedlikehold av fellesområder i grenda:

Det er to forskjellige foreninger i grenda for boligeiere. Uavhengig av hvilken forening du velger å være medlem av, må du påregne å betale en forholdsvis andel av drift og vedlikehold av fellesområder (internveier, lekeområder, parkeringsplass, området rundt søppelkasser og annet areal som er avsatt til felles bruk).

Den foreningen som kaller seg Huldra Huseierforening har vedtekter som sikrer at man som huseier i grenda ikke er forpliktet til å betale mer enn sin forholdsmessige andel av drift og vedlikehold av ovennevnte områder. Medlemsavgift pr. mnd. kr. 200 (pr. 11.03.2019).

Den andre foreningen , Huldra Boligeierforening, har vedtekter som åpner opp for at man kan være forpliktet til å måtte betale mer enn i den andre foreningen. Dette avhenger av hva flertallet til enhver tid måtte vedta. Medlemsavgift pr. mnd. kr. 250 pr. bolig. Huldra Boligeierforening har pr. 9. mars 2019 tatt det standpunkt at alle huseiere i grenda er pliktig å være medlem, men Huldra Huseierforening er ikke enig i dette.

Årsaken til at det er to forskjellige foreninger: Dette har sin årsak i avtalene mellom boligkjøperne og utbygger/grunneier. Alle som kjøper bolig i Økolandsbyen er ifølge disse avtalene forpliktet til å være medlem av en beboerforening. Avtalene sier at man er obligatorisk forpliktet til å være medlem av en forening som blir stiftet etter at man har kjøpt. Videre, at medlemskap i foreningen kun innebærer en plikt til å være med å dekke en forholdsmessig andel av drift og vedlikeholdskostnader av fellesområdene i grenda. Videre, at utbygger/grunneier skal stå for utviklingen av fellesarealer. Utbygger/grunneier har inntatt det standpunkt at de er ferdige med å utvikle fellesområdene i grenda.

Ettersom utbygger/grunneier ikke opprettet den foreningen som boligkjøperne forpliktet seg til å være medlem av, har beboerne selv stiftet Huldra Beboerforening - omdøpt til Huldra Boligeierforening 9. mars 2019. Huldra Boligeierforening har via styrevedtak og årsmøter i 2018/19 gjort det klart at den foreningen tolker sine avtaler/vedtekter slik at man som beboer/huseier i grenda er forpliktet til å betale det flertallet til enhver tid måtte vedta. Altså mer enn det som fremgår av boligkjøpernes avtaler.

Det er mulig at foreningene en dag slås sammen dersom medlemmene i Huldra Boligeierforening aksepterer at huseierne i grenda ikke har forpliktet seg til større økonomiske bidrag enn det som trengs til drift og vedlikehold.Felleshuset på Gjøding gård/Prestegården

Gjøding gård var tidligere Hurdal Prestegård. Fortsatt eies den hvite presteboligen av OVF (Opplysningsvesenets fond), men en gruppe beboere i Økolandsbyen har organsiert leie av boligen til bruk som felleshus for blant annet alle i landsbyen. Månedlig pris per voksen i husstanden er per 03.06.2017 kr 150, barn gratis. Medlemsskap er frivillig.

Det er også en gruppe personer som vurderer å kjøpe en bolig i grenda til bruk som felleshus, men foreløpig er dette ikke avklart.Steinerskole og Holistisk Skole

Flere av foreldrene til barna fra Økolandsbyen foretrekker at barna deres går på den vanlige offentlige skolen, sammen med andre hurdølinger.

Imidlertid er det noen av beboerne som ønsker at barna deres skal få gå på en annen skole. Det er imidlertid forskjellige syn på hvilken skole som er den beste for barna. Derfor har det vært to forskjellige grupper som har jobbet med hvert sitt skoleprosjekt.

Den ene gruppen vil starte en Steinerskole. Alle hurdølinger har vært invitert via blant annet facebook til orienteringsmøter på Dalheim i Hurdal sentrum. Den andre gruppen vil starte en Holistisk skole, og vil sannsynligvis holde lignende orienteringsmøter når den tid kommer. Per 12. mars 2019 er det uvisst om en av disse skoleprosjektene realiseres.Utbyggers målsetning for Gjøding gård / Økolandsbyen

Utbyggers målsetning er å skape et dynamisk og levende miljø hvor beboerne inspireres til å følge opp den økologiske profilen:

«Økolandsbyen satser på en høy grad av lokal selvforsyning og en nær kobling mellom bo- og arbeidsmiljø, noe som vil medføre en økt aktivitet i nærmiljøet, god naturtilknytning og redusert daglig transportbehov… . Det skal legges til rette for dyrking av grønnsaker, frukt, bær og urter på egen tomt og i parsellhager på gården. Dette gir muligheter for en høy grad av lokal forsyning. Økolandsbyen vil berike og forsterke gårdens livsgrunnlag samtidig som gårdsdriften vil berike bo- og arbeidsmiljøet.»

Utbygger/grunneier har informert om at de ønsker å la en annen investor/utbygger ta over den videre utbyggingen av Hurdalsjøen Økologiske Landsby, dvs. på nordsiden av den nåværende landsbyen/byggetrinn 1.
________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@advokattalsnes.no


Advokat Talsnes
Tilbake til innholdet