Advokattjenester og Eiendomsmegling. - Advokat Talsnes

www.AdvokatTalsnes.no
Gå til innhold  Velkommen!   


Google Translate:
Advokattjenester  og  Eiendomsmegling
"Mitt formål er personlig og profesjonell bistand til privatpersoner og bedrifter.
Små og store saker - ingen sak er for liten. Enkle løsninger er oftest mulig, og kompromiss er gjerne det klienten tjener mest på. Likevel, noen ganger må en sak tas til retten dersom man ønsker rettferdighet."

- Arne Talsnes -
Advokattjenester.
__________________________________________

Bør jeg gå til advokat? Advokaten kommer ofte inn etter at konflikten er oppstått. Det kan imidlertid være like mye - eller mer - å vinne på å konsultere advokaten før man går inn i en forhandling eller mulig konflikt.

Eiendomsmegling.
__________________________________________

Advokattjenester og eiendomsmegling går ofte hånd i hånd. Advokat Talsnes har erfaring fra alle sider av bordet i eiendomshandler. Advokat Talsnes har erfaring både som megler, daglig leder og fagansvarlig i eiendomsmeglerforetak.

Klienter fra over hele landet.

Dagens samfunn er preget av grenseløs kommunikasjon.
Advokat Talsnes har/har hatt klienter fra alle kanter av Norge, samt fra Sverige, England og Skottland. Flesteparten av dagens advokattjenester lar seg løse ved hjelp av brev, e-post og telefonsamtaler. Imidlertid besøkes klienter der de måtte befinne seg dersom dette trengs på grunn av oppdraget._____________________________________________________
Advokattjenester er mer enn bare lover og regler. Praktiske løsninger og strategi er ofte minst like viktig. Noen ganger kan store problemer løses på enkle måter.
" Gode råd, strategi og prosess."
________________________
Advokat Arne Talsnes
Priser - advokattjenester
_______________________________________________________________________
Dette er de veiledende timespriser:

 • Første konsultasjon er alltid gratis. (*1)
 • Fritt rettsråd - ikke-behovsprøvde saker: NOK 0 (fritatt for egenandel).
 • Fritt rettsråd - behovsprøvde saker: Egenandel NOK 1.040 (offentlig salærsats), men bruttoinntekt under NOK 100.000 = 0 i egenandel.
 • Fri sakførsel - ikke behovsprøvde saker: NOK 0,- (fritatt for egenandel)
 • Fri sakførsel - behovsprøvde saker: Egenandel 25 % av utgiftene, men ikke mer enn 8 ganger offentlig salærsats, dvs. maks NOK 8.320. Bruttoinntekt under NOK 100.000 = 0 i egenandel.
 • Vanlig pris for privatpersoner(*2): NOK 1.250 - 2.250 (inkl. mva).
 • Bedrifter: NOK 1.500 - 1.800 (ekskl. mva.)
 • No-cure-no-pay(*3): NOK 0.

Innboforsikring? Merk at innboforsikringer har inkludert en rettshjelpsforsikring, som dekker en rekke forskjellig type tvister.

(*1) Inntil 30 minutter. Det vil vanligvis si frem til det er avklart hvorvidt det er grunnlag for et oppdrag.
(*2) Pris avhenger av hvilken sakstype det gjelder. Pris beregnes etter hvert påbegynte kvarter.
(*3) No-cure-no-pay: Innebærer betaling under forutsetning av saken innbringer penger. Pris basert på no-cure-no-pay gis kun etter uttrykkelig avtale, og det er en forutsetning at klienten ikke bytter advokat under oppdraget. Advokatbytte medfører at klienten betaler vanlig timespris (mellom NOK 1.250 og 2.250). Dersom det foreligger en innboforsikring, må denne brukes så langt den gir dekning, og slik bruk av forsikringen innebærer vanligvis en egenandel på NOK 4.000 + 25 % øvrige utgifter/dekningssummen.

OBS 1: Merk at du ofte har krav på dekning av advokatutgifter fra forsikringsselskap, det offentlige, motparten mv. i tillegg til dine øvrige krav. Ta kontakt for en nærmere avklaring.
OBS 2: Dersom du ønsker en rettssak: Merk at fri sakførsel ikke innebærer dekning av motpartens eventuelle sakskostnader.


Priser - eiendomsmegling
_______________________________________________________________________
Dette er de veiledende priser/honorar til megler(*1) - prisene er inkludert mva:

 • Vanlig eiendomssalg - honorar (fast pris alternativ): NOK 28.000.


Selge selv? Noen ønsker å selge selv. Da vil det gi økt trygghet for kjøper  om du opplyser at oppgjøret vil skje via advokat eller megler(*):

 • Eiendomsoppgjør - uten kontraktsskriving: NOK 7.800
 • Eiendomsoppgjør - med kontraktsskriving: NOK 7.800
 • Eiendomsoppgør - med kontraktsskriving samt innhenting av informasjon (*2) på vegne av partene: NOK 15.000


(*1) Totalpris fra NOK 49.000 og oppover. Pris avtales på forhånd. Totalprisen (NOK 49.000) består av honorar + utlegg. Utlegg er utgifter som er pålagt av det offentlige og/eller sameiet/borettslaget mv., herunder meglers omsetningsbaserte forsikring (0,7 promille/NOK 700 pr. million). Disse varierer vanligvis mellom kr 22.000 og 32.000 (selveier enebolig/hytte er rimeligst - andelsleiligheter innebærer større salgsutgifter pga. bl.a. boligbyggelagenes/forretningsførernes gebyr + eierskiftegebyr).

For kjøper vil det typisk påløpe dokumentavgift (2,5%) til staten, som må innbetales i tillegg til resten av kjøpesummen.

(*2) Innhenting av informasjon: Dersom partene ønsker at det innhentes ytterligere informasjon (kommunale opplysninger/reguleringsplan/informasjon fra sameiet/borettslaget mv.).

________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@advokattalsnes.no


Advokat Talsnes
Tilbake til innholdet