Friluftsliv - Advokat Talsnes

www.AdvokatTalsnes.no
Gå til innhold

Friluftsliv


Elverum ligger nært variert turterreng.


Bålbrenning

Det er i Elverum som andre steder forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogsmark i perioden 15. april til 15. september.


Allemannsretten

Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka uavhengig av hvem som er grunneier.

Dette forutsetter imidlertid at du overholder din plikt til å opptre hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.

Som 'utmark' regnes udyrket mark som etter loven ikke regnes for innmark. Eksempler på utmark er skog, fjell og kystområder.

Du gjør bruk av allemannsretten når du går tur til fots, eller på ski, når du sykler, eller rir på privat vei og sti, når du telter og bader i utmark og kjører båt på sjøen, eller ror og padler på vann og elv. Det er også en del av allmannsretten når du plukker bær, sopp og blomster.

Som 'innmark' regnes gårdsplass, hustomt, hyttetomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt lignende område hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.

Fra og med 30. april til og med 14. oktober kan man ferdes i 'innmark' i den tid marken er frosset eller snølagt. Dette gjelder imidlertid ikke gårdsplass, hustomt, inngjerdet hage eller park eller annet for særskilt formål inngjerdet område hvor almenhetens vinterferdsel vil være utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Eier kan - uansett inngjerding - forby ferdsel over hage, plantefelt, høstsådd åker og gjenlegg (attlegg) også når marken er frosset eller snølagt, såfremt ferdselen er egnet til å volde nevneverdig skade.

________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@advokattalsnes.no


Advokat Talsnes
Tilbake til innholdet