Eiendomsrett - Private - Advokat Talsnes

www.AdvokatTalsnes.no
Gå til innhold

Eiendomsrett - PrivateHUSLEIE - BOLIGKJØP - BOLIGSALG - EIENDOMSTRANSAKSJONER


Husleie

Kontrakter for leie av lokale eller husrom.

Både leie av bruksrett til husrom og lokaler er regulert av en rekke ufravikelige bestemmelser. Ofte til fordel for leietakeren.

Ettersom leietakeren av lovgiver er ansett som den såkalt "svake" part, har lovgiver vedtatt en rekke bestemmelser som kan sette utleier i en vanskelig situasjon dersom leietaker ikke er til å stole på.

Motsatt har også en leietaker en plikt til å oppfylle sine forpliktelser, og det kan koste en leietaker dyrt å unnlate å følge husleieavtalen.

Uavhengig av om man er leietaker eller utleier, er det i begges interesse å ha en skriftlig avtale.


Kjøp og salg av eiendom

Har du kjøpt brukt bolig?

Har du mottatt en reklamasjon etter salg av brukt bolig?

Har du mottatt en reklamasjon etter formidling av brukt bolig?

Advokat Talsnes har god og flersidig erfaring fra både kjøpersiden, selgersiden og meglersiden ved salg av brukt bolig.

Det kan lønne seg å få vurdert hvor hardt du bør stå på kravene før du betaler eller bruker tid og ressurser på å forfølge et krav.


________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@advokattalsnes.no


Advokat Talsnes
Tilbake til innholdet