Styreansvar

Gå til innhold

Styreansvar

Published by Advokat Talsnes i 1 · 30 august 2017


 

Styreansvar er blitt stadig mer aktuelt de siste årene.

 
 
Dette gjelder også for styremedlemmer i aksjeselskap.

Selskapsformen ‘aksjeselskap’ innebærer i utgangspunktet en ansvarsbegrensning. Mange har derfor ikke tegnet styreansvarsforsikring, da man føler seg trygg på at et eventuelt krav forsvinner med selskapet dersom det går dårlig.
 
Imidlertid vil det i akkurat de tilfellene være nærliggende for en kreditor å undersøke om kravet i stedet kan rettes mot selskapets styre, aksjonærer eller andre.

 
Samtidig påpekes at det ikke bare er utenforstående kreditorer som kan tenkes å rette krav mot styret.

 
Så hva skal til for å bli pålagt styreansvar?
 
Det kreves ikke mer enn uaktsomhet. Dette baseres på en konkret helhetsvurdering, men statistikken for dømte styremedlemmer tilsier at mange styremedlemmer har hatt forskjellig syn på hva dette innebærer.
 
Noen typise momenter vil være arten og omfanget av handlingene eller unnlatelsene. For ja, unnlatelse av å handle kan like gjerne som handlinger innebære store tap for selskapet eller dets kreditorer.


Så hvordan pådrar man seg styreansvar?

Mulighetene kan ikke positivt uttømmes i en liste, men som styremedlem bør man kjenne til kravene i det aktuelle lovverket (som f.eks. aksjeloven) stiller til vervet, da brudd på disse reglene kan innebære uaktsomhet.

Imidlertid kan styreansvar også ha sitt grunnlag i forhold utenfor lovteksten.
5.0 / 5
2 reviews
2
0
0
0
0
Enter your rating:
Tilbake til innholdet