09/2017

Gå til innhold

ForeldreansvarLagmannsretten avsa nylig en dom som nektet far
foreldreansvar.

Som alltid la vekten avgjørende vekt på barnets beste.

Ettersom barnet hadde et særskilt behov for ro,…
Advokat Talsnes | 19/9/2017
Tilbake til innholdet