Foreldreansvar

Gå til innhold

Foreldreansvar

Published by Advokat Talsnes i 1 · 19 september 2017 
Lagmannsretten avsa nylig en dom som nektet far foreldreansvar.

 
Som alltid la vekten avgjørende vekt på barnets beste.
 

Ettersom barnet hadde et særskilt behov for ro, trygghet og forutsigbarhet, hadde det et ekstra behov for å vernes mot voksenkonflikter.
 

Ettersom barnet hadde vokst opp med mor som hovedforelder, var det ikke aktuelt å oppgi mor som omsorgsperson.
 

Barnet var høysensitiv for alle former for avvik fra kjente rutiner. Dette krevde så mye fokus fra mor at det allerede gikk ut over hennes livsutfoldelse.
 

Mor hadde fortsatt en utfordring knyttet til traumebearbeidelse etter å ha vært utsatt for mishandling fra far.
 

Lagmannsretten anså det derfor ikke som tilrådelig å utfordre mors helse ved felles foreldreansvar med et påtvunget samarbeid med far.
 

En del av bakgrunnshistorien var at det allerede var rettskraftig avgjort at faren ikke skulle ha samvær med barnet.
 

Så kan man automatisk slutte seg frem til at far er avstengt fra foreldreansvar dersom han har utøvd vold mot mor eller andre?
 

Rettspraksis viser at det ikke er så enkelt.
 
 
For eksempel vil far kunne få beholde foreldreansvar selv om han er dømt for drap, eller han er dømt for seksuelle overgrep mot barnet. Konfliktnivå vil kunne ha betydning, men strid mellom foreldre som ligger i søksmål om barn er ikke tilstrekkelig grunnlag for nekte far foreldreansvar.

5.0 / 5
2 reviews
2
0
0
0
0
Enter your rating:
Tilbake til innholdet