Avtalerett - Private - Advokat Talsnes

www.AdvokatTalsnes.no
Gå til innhold

Avtalerett - Private


Private avtaler

Advokat Talsnes bistår ved rådgivning og inngåelse av avtaler, blant annet:

Bidragsavtaler, ektepakter, samlivsavtaler, samværsavtaler, særeieavtaler eller avtale ved skilsmisse.


Avtaletolking

Har du en skriftlig eller muntlig avtale? Er du sikker på den tolkes slik av din medkontrahent eller tredjepart?

Så lenge man er enige og vel forlikt, kan man vanligvis kjenne seg trygg. Avtaler ment å skape nettopp trygghet eller forutberegnelighet.

Imidlertid kan det være greit å få hjelp dersom man står ovenfor en mulig tvist. Gjerne før den andre avtaleparten vet hva du vil.


Advokater har taushetsplikt

Du vet antagelig selv hvorvidt din avtalepart vil reagere om du bringer inn en advokat.

Noen tar det som tegn på at du ønsker å gjøre ting på riktig måte. Andre oppfatter det som et varseltegn.

Uansett er det noen ganger greit å kunne drøfte dette med en som har taushetsplikt.


________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@advokattalsnes.no


Advokat Talsnes
Tilbake til innholdet