Arbeidsavtaler - bedrifter - Advokat Talsnes

www.AdvokatTalsnes.no
Gå til innhold

Arbeidsavtaler - bedrifter


Arbeidsavtale

Ønsker du å ta dine forholdsregler ved en ansettelse?

Arbeidstakere har mange rettigheter det ikke går an å avtale seg bort fra.

Likevel bør og skal en arbeidsavtale inngås skriftlig. Forutberegnelighet er viktig både for arbeidstaker og arbeidsgiver.


Etterlønn/sluttavtale

Den mest gjennomtenkte arbeidsavtale er ikke nødvendigvis tilstrekkelig. Forståelsen av de praktiske konsekvensene er vesentlig.Midlertidige ansettelser

Hovedregelen er at en arbeidstaker skal ansettes fast.

Det kan likevel inngås avtale om midlertidige ansettelser på nærmere vilkår.

Midlertidige ansettelsesforhold kan som utgangspunkt ikke bringes i til opphør i kontraktsperioden. Dersom man likevel har avtalt alminnelig oppsigelsadgang, kan arbeidstakeren som utgangspunkt ikke sies opp etter arbeidsmiljølovens ordinære oppsigelsregler så lenge arbeidsavtalen løper, med mindre annet følger av avtale (Rt-2012-168 avsnitt 51).

Unnlatelse av å inngå ny skriftlig avtale med virkning fra utløpet av den midlertidige ansettelsesavtalen: Dersom arbeidstakeren fortsetter i stillingen kan han/hun ha krav på å anses som fast ansatt. Arbeidsgiveren er underlagt et strengt beviskrav for at noe annet er tilfelle (Rt-2007-129 side 52).Oppsigelse

Arbeidsgiver: Ønsker du å si opp en arbeidstaker på en korrekt måte?

Arbeidstaker: Ønsker du ikke å godta en oppsigelse/avskjedigelse?

Arbeidstakere i Norge har generelt et godt oppsigelsesvern. Det kan imidlertid være greit å foreta en nærmere vurdering før man står på kravene.


________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@advokattalsnes.no


Advokat Talsnes
Tilbake til innholdet