Aksjeselskap - Advokat Talsnes

www.AdvokatTalsnes.no
Gå til innhold

AksjeselskapAksjonæravtaler

Ønsker du/dere spilleregler som ikke er tilgjengelig for offentligheten? Dette er et naturlig behov for enhver som driver konkurranseutsatt virksomhet.

I motsetning til vedtekter er en aksjonæravtale ikke offentlig. Den gjelder kun de aksjonærer som har inngått den.

Styret eller aksjonærer som ikke har inngått aksjonæravtale er ubundet av aksjonæravtalen.


Stiftelse

Er du/dere i ferd med å stifte et aksjeselskap?

Advokat Talsnes bistår ved opprettelse av aksjeselskap, men en standard opprettelse av et aksjeselskap er også noe man kan klare selv.

Derimot kan det være nyttig å ha en medspiller til å hjelpe til å vurdere tilpasninger. Det kan vise seg nyttig og besparende i ettertiden.Styreansvar

Vurderer du å ta verv som styremedlem i et aksjeselskap? Sitter du allerede i et slikt styre?

I så fall er spørsmålet om du har tenkt gjennom hvilket ansvar og oppgaver du har som styremedlem.

Som styremedlem kan du lett få et personlig ansvar for svært høye summer. Målt opp mot et relativt lite styrerhonorar, bør du i hvert fall sørge for en styreansvarsforsikring, men det kan også lønne seg å innhente nærmere informasjon som gjør at du slipper å bruke mye tid på feil som kunne vært unngått. En prosess rundt styreansvar kan påføre deg mange timers (ubetalt) ekstraarbeid.Vedtekter

Vedtektene skal man i utgangspunktet leve med så lenge man har selskapet.

Det kan by på utfordringer å endre vedtektene i ettertid. Da kreves avholdelse av generalforsamling hvor beslutningen krever tilslutning fra minst 2/3 av så vel de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Det kan lønne seg med en gjennomgang av hvilket behov du/dere har før stiftelse av aksjeselskap.

Vedtektene er i motsetning til aksjonæravtaler offentlige.________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@advokattalsnes.no


Advokat Talsnes
Tilbake til innholdet